Contempleu el rostre de la Misericòrdia

Data: 20 / maig / 2016
Jornada pro orantibus el proper diumenge

Diumenge 22 de maig, solemnitat de la Santíssima Trinitat, celebrem aquesta Jornada: un dia perquè el poble cristià prengui consciència, valori i agraeixi la presència de la vida contemplativa.

El lema de d’aquest any en consonància amb l’Any de la Misericòrdia és: “Contempleu del Rostre de la misericòrdia”. En aquesta Jornada “és just i necessari” que preguem per les persones contemplatives, que girem la mirada i el cor als seus monestirs i demanem per les seves intencions.