Informació del Congrés de Nova Evangelització de Manresa

Data: 10 / febrer / 2012
Al Full Dominical de Solsona i Vic hi ha un bon resum i recull de les aportacions del Congrés realitzat a la ciutat de Manresa