Lliurament del Pla Director de la Catedral de Sant Llorenç

Data: 17 / abril / 2014
Amb el diputat Marc Castells i l'alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi Sanjosé

Dimarts 15 d’abril va tenir lloc a la Casa de l’Església aquest acte, en el qual, el Sr. Marc Castells, diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, va lliurar al bisbe Agustí Cortés el Pla Director de la catedral, elaborat durant l’últim any i mig.
Van assistir-hi també l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi Sanjosé, i els tinents d’alcalde Rosa M. Martí i Manuel Carrion.

La Fundació Laurentius va sol·licitar suport al president de la Diputació per a la redacció del Pla Director, que inclou una descripció del monument i de les seves patologies arquitectóniques, dels usos d’espais i una proposta d’actuació.
Segons un concurs públic, la Diputació va adjudicar la direcció del projecte a l’arquitecte Xavier Guitart.
A partir d’ara la Fundació Laurentius ha de treballar per a l’execució de les actuacions proposades, en col·laboració amb l’Ajuntament i altres institucions, i segons la disponibilitat pressupostària.