Homilies als Joves del Papa Francesc

Data: 2 / maig / 2013
En aquest apartat podreu trovar dues homilies del Papa Francesc dirigides als Joves: l'homilia del V diumenge de pasqua i l'Àngelus del diumnege 21 d'abril.