Mes Missioner Extraordinari

Data: 20 / octubre / 2019
DOMUND

[+] 

Eucaristia presidida pel bisbe Agustí a la Catedral de Sant Llorenç, a les 19h