Coneguem el Concili Vaticà II

Data: 5 / novembre / 2012
Unes paraules adreçades als joves.