REVISTA DE PASTORAL JUVENIL (rpj)

Data: 22 / maig / 2012
Amb el número 479 corresponent al mes de març del 2012, en aquesta publicació dels escolapis.

En aquest número trobareu molts recursos i materials. Especialment un estudi antropològic de la joventut, i un quadern de materials sobre la litúrgia.
www.forumpj.es