Delegacions diocesanes

 
Delegat

Delegació d'Ecumenisme i relacions interreligiosses

Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 18 - 25 de gener de 2018

Aquesta delegació vol, per encàrrec del nostre bisbe diocesà, portar a terme les recomanacions del Concili Provincial Tarraconense sobre l’ecumenisme i el diàleg interreligiós.

El Concili recomana:

Que es procuri de fomentar i revitalitzar el diàleg ecumènic amb les altres confessions cristianes del nostre país tant a nivell diocesà com interdiocesà.Que es doni més importància a la formació ecumènica i que, tant en els centres teològics com en les catequesis de les comunitats, s’estudiïn els principis catòlics de l’ecumenisme d’acord amb el Vaticà II i amb els documents posteriors.A un altre nivell, que es fomenti el diàleg interreligiós, especialment amb les altres religions presents a Catalunya.

(Concili Provincial Tarraconense 1995, núm. 127)Enllaços:

Diccionari de religions 

Comentaris Bíblics Interconfessionals

Guia sobre celebracions funeràries de creences i conviccions 

-
-
-
-
-
-
-
-
Arxiu

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006


Delegat:  Mn. Xavier Artigas Manetas  DP

Secretari: Daniel Sancho París

Grup estable de diàleg i consell ecumènic: Daniel Sancho, Germán López, Maité Cabié, Lluís Brull, Josep Maria Gómez del Perugia, Xavier Artigas                                      

ecumenisme@bisbatsantfeliu.cat 

Notícies de la delegació
2016 | 2015 | 2014 | 2013
Agenda de la delegació
2018
 
DLL DM DC DJ DV DS DG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31