Patrimoni cultural

 

Patrimoni culturalL'Església al llarg dels segles, en expressar i celebrar la seva fe, ha creat unes obres que han enriquit els diversos àmbits de la cultura. Així la nostra diòcesi té molts béns històrics i artístics que donen testimoni de la fe cristiana celebrada i proclamada des dels primers segles fins avui. El patrimoni cultural de l’Església és de naturalesa molt diversa i ens ha arribat per camins molt diferents, amb circumstàncies múltiples i amb multitud de valors afegits (artístics, històrics, culturals, sentimentals, econòmics....) Tot plegat fa que aquest llegat esdevingui un conjunt viu, amb múltiples percepcions, sensibilitats i connotacions que el fan interessant des de molts vessants ben diferents.