Fundació LaurentiusÉs una fundació canònica lligada a la Catedral-Parròquia de Sant Llorenç que té com a finalitat afavorir l’exercici i l’increment del culte al temple, mitjançant l’administració econòmica, la preservació, el manteniment i la dinamització del patrimoni immobiliari, artístic i cultural de la catedral, per tal que pugui realitzar amb major facilitat les seves funcions pròpies. El patronat, presidit pel bisbe Agustí, està format per representants de la comunitat parroquial de Sant Llorenç i altres membres al servei de l’església diocesana.