Altres organismes

 

Consell per als Assumptes Econòmics

Està format per un mínim de tres persones expertes en matèries jurídiques, econòmiques i financeres, i presidit pel bisbe, de tal manera que el funcionament d’aquest organisme no quedi desconnectat de les necessitats pastorals de la diòcesi. Una de les funcions d’aquest Consell és elaborar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses de la diòcesi.

Membres del Consell per als Assumptes Econòmics:

Mons. Agustí Cortés Soriano
Mn. Rafael Galofré Casas, DP
Sr. Josep Maria Andreu Galofré
Mn. Xavier Armengol Siscares
Sr. Manuel Martínez i García
Sr. Enric Miró Amat
Sr. Jaume Parent Fité
Mn. Josep Maria Rufas Martínez, DP