Altres organismes

 

Col·legi de Consultors

D'entre els membres del Consell Presbiteral, el bisbe escull alguns sacerdots, entre sis i dotze, que constitueixen el Col·legi de Consultors. Per la seva composició més reduïda i la facilitat de convocatòria, ajuda en l’assessorament al bisbe de manera més continuada i àgil.

Membres del Col·legi de Consultors:

Mons. Agustí Cortés Soriano
Mn. Josep Maria Domingo Ferrerons
Mn. Joan Pere Pulido Gutiérrez
Mn. Xavier Armengol i Siscares
Mn. Ramon M. Bosch i Vendrell
Mn. Jaume Grané i Calvó
Mn. Manuel Roig Cisteré
Mn. Lluís Alonso Cámara
Mn. Antoni Roca Roig
Mn. Vicenç Guinot Gómez