Altres organismes

 

Consell del Presbiteri

Reunió del Consell del Presbiteri 9-3-2017

Es tracta d’un organisme de necessària constitució a la diòcesi, que té la missió d’assessorar el bisbe en les qüestions pastorals. Està format per preveres diocesans i, pel seu caràcter representatiu, ha de recollir entre els seus membres la varietat de funcions, situacions, oficis i sensibilitats de tot el conjunt de sacerdots de la diòcesi.

Membres del Consell del Presbiteri:

President
Mons. Agustí Cortés Soriano, bisbe

Membres nats:

Mn. Josep M. Domingo i Ferrerons, Vicari general
Mn. Pere Milà i Vidal, Vicari episcopal
Mn. Joan Peñafiel Maireles, Vicari episcopal
Mn. Albert Sols i Lúcia, Vicari judicial
Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, Secretari general i Canceller

Membres elegits - Representants territorials:
Mn. Joan Puig i Mas, Arxiprestat de Bruguers
Mn. Antoni Fernández i García, Arxiprestat de Sant Boi de Llobregat
Mn. Vicenç Guinot i Gómez, Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat
Mn. Daniel Palau i Valero, Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts
Mn. Jaume Grané i Calvó, Arxiprestat de Montserrat
Mn. Fermí Martín Fernández, Arxiprestat de Garraf
Mn. Joaquim Rovirosa i Cendrós, Arxiprestat de Vilafranca del Penedès
Mn. Josep-Ramon Ruiz i Ramon, Arxiprestat d’Anoia
Mn. Ramon M. Bosch i Vendrell, Arxiprestat de Piera-Capellades

Membres elegits - Representats funcionals:
Mn. Xavier Armengol i Siscares, Delegats i Cúria
Mn. Lluís Alonso i Cámara, Preveres seculars emèrits
P. Josep M. Roca i Mas, SF, Instituts de vida religiosa i Societats de vida apostòlica
P. Bernabé Dalmau i Ribalta, OSB, Instituts de vida religiosa i Societats de vida apostòlica

Membres designats pel senyor Bisbe:
Mn. Antoni Roca i Roig
Mn. Manuel Roig i Cisteré
Mn. Carles Muñíz i Pérez
Mn. Josep Torrente Bruna 
Mn. Rafael Vilaplana Moltó 


SECRETARIAT:
Mn. Carles Muñíz i Pérez
Mn. Daniel Palau i Valero

conselldelpresbiteri@bisbatsantfeliu.cat