Delegacions diocesanes

 
Delegat

SETMANA CATEQUÈTICA 2017 del 10 al 14 de juliol a Barcelona

Dia: 10.07.2017
Lloc: a l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona
Hora: 2 torns de tarda

Delegacions Diocesanes de Catequesi de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat

Un any més durant una stmana s'ofereixen cursets als catequistes  en horaris de tarda, en un  primer torn de les 16 a les 18,15 h, i en un segon torn de les 18,30 a les 20,45 h.

1. Catequesi, lntel-ligèncía espiritual i pedagogia
Repensar el sistema de transmissió de la fe a la llum d'una concepció de la
persona més plena. Un aprenentatge amb significat, amb cornpetencies i que
creí possibilitats d'encontre, a més de la transmissió deis continguts.
Joan Garcia de Mendoza, prevere de l'arxidíócesí Barcelona


2. El missatge de la imatge més enllá de les paraules

En aquest curs treballarem aspectes de la catequesi a partir deis recursos audiovisuals
que tenim a l'abast. Música i imatge, a través de curts, pel-Iícules,
cancons i jocs per motivar a infants i joves.
Assumpta Montserrat, professora de Música
i Montserrat Claveras, professora de Religió

3. QUI SÓC JO? Preguntes clau per caminar cap a la interioritat.
Aquest curs pretén crear un espai de creixement personal i compartit. Ens
endinsarem en un procés d'autoconeixement plantejant interrogants sobre
QUI SÓC. Focalitzarem les reflexions en dues direccions: una envers l'aprenentatge personal i l'altre sobre el paper de l'acompanyant en processos de creixement personal.
CarIes Porrini Cubells, pedagog


4. Introducció a diferents personatges bíblics de l'Antic i del Nou Testament
Aprofundirem en diferents personatges de l'Antic i del Nou Testament: Abraham,
Isaac, [osep, Rut, Moisés, Míriam, Samuel, David, Pere i Pau. Quins són
els trets que els fan atractius i models per a nosaltres. Van tenir fe en l'adversitat
i la prova. Facilitarem diferents texts perque els infants puguin representar
la seva vida. Ho acompanyarem amb cancons i danses relacionades
amb ells.
Pau Tarruell i Carmina Mas, grup Bufanúvols

5. La vocació del catequista
La vocació catequética: la nostra resposta a la crida de Déu. L'espiritualitat
del catequista, la comunicació de l'experiencia de la fe, el catequista testimoni joiós de l'Evangeli. Les competencies del catequista acompanyant en el creixement de la fe. La Comunitat Cristiana és catequetica, i el catequista és, viu, i creix dins de la comunitat de creients.
M. Isabel Campmany, delegada de sant Feliu de Llobregat

6. Catequesi «digital»? [ocs i dinámíques amb ordinador)
En aquest curs practicarem una aproximació a un programa inforrnátic que
permet la utilització, modificació i creació de jocs i dinárniques molt engrescadors
per a la catequesi. Les persones que disposin d'ordinador portátil poden
portar-lo per tal d'aprofitar més el curs, tot i que no és imprescindible.
Núria Ferret, pedagoga i mestra de religió


7. Iniciar-se a ser catequista
Adrecat especialment a la gent jove que s'ha iniciat o es vol iniciar com a catequista
(tot i que hi pot assistir qualsevol persona i de qualsevol edat). Volem
ajudar a situar i motivar la tasca del catequista responent a quatre preguntes
básiques: Que és la catequesi? Amb qui fem la catequesi? Qui és un/una catequista?
Com fem la catequesi?
Enric Termes, catequeta i Delegat de catequesi

8. La Bíblia contada: narracions bíbliques
La narració és un deis generes literaris que trobem amb més freqüencia en
la lectura de la Bíblia.
Les histories que descobrim en els llibres sagrats agraden tant a adults com a
nens. Qui no recorda les narracions d'Adam i Eva, l'Arca de Noe, David i Goliat,la historia de Josep a Egipte ..., les paráboles de Jesús ...?
La Bíblia contada és,sens dubte, una eina insubstituible en la catequesi.
Javier Velasco, biblista


9. Com comunicar la fe a la generació mil-Ieníal?
La generació nascuda després de l'any 2000, els MILLENIALS,són els joves a
qui l'Església ha de comunicar la bona nova de I'evangeli. Volem ajudar-vos a comprendre el continent adolescent, descobrint-ne les oportunitats, oferint
eines que ajudin a comunicar-los la fe. Millenials amb fe. Com inculturitzar la
fe en els adolescents del segle XXI; Acompanyar amb fe. Com acompanyar-Iosen el cami de la vida ila fe; Preguntes amb fe. Com anunciar-los la fe a partir del curs Alpha; Música amb fe. Com apropar a la fe a través de la música de lloanca; Jocs amb fe. Com comunicar la fe a través del joc ila diversiá.
Membres de les Delegacions de [oventut

 Envia

Delegada catequesi: Sra. Isabel Campmany

            Horari: Dimecres, 17.00-19.00
    (concretar visita via e-mail)

Altres mebres de la delegació:
Sra. Rosa Vives Casas
Sra. Eva Torres
Sra. Paqui López Ibáñez
Sra. Susanna Igual

catequesi@bisbatsantfeliu.cat

Notícies de la delegació
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
20/01/2018
JORNADA DE RECÉS I FORMACIÓ DE CATEQUISTES A MONTSERRAT
P. Antoni Pou; Acolliment, compassió i misericòrdia. [+]
20/01/2018
TROBADA DE CATEQUISTES A MONTSERRAT
El dia 20 de gener de 2018 ens trobarem una colla de catequistes de la Diòcesi a Montserrat en una ... [+]
Agenda de la delegació
2017
 
DLL DM DC DJ DV DS DG
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
6
dijous
Del 06/07/2017 al 07/07/2017 - XVI JORNADES INTERDIOCESANES DE RESPONSABLES DE CATEQUESI
"Sortir acollir, acompanyar. La catequesi i el magisteri del Papa Francesc" [+]
10
dilluns
SETMANA CATEQUÈTICA 2017 del 10 al 14 de juliol a Barcelona
Delegacions Diocesanes de Catequesi de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat [+]